Orașul Ajută - educație copiilor marginalizați

Orașul Ajută - educație copiilor marginalizați

31920 RON

Scopul proiectului:

Creșterea gradului de acces la educație și a nivelului de educație a copiilor marginalizați din zona Băneasa, Tîrgu Mureș

Cărei nevoi îi răspunde proiectul?

În prezent Asociația Divers asigura cel puțin o dată pe săptămână masă caldă la 41 de copii din zona Băneasa cu vârsta de 3 până la 16 ani, dar avem pe lista de așteptare încă 12. Acești copi au dificultăți de învățare la școală cu risc ridicat de abandon școlar, majoritatea nu frecventează regulat școala, respectiv peste 30% din cei de clasa V-VIII au abandonat școala. Am identificat copii fără nici o clasă absolvită deasemenea și părinți analfabeți și analfabeți funcționali.

Care este soluția pe care o propuneți?

Proiectul propune organizarea de activități de alfabetizare și de educație remedială, respectiv de dezvoltare a abilităților a cel puțin 20 de copii, cât și a minim 10 părinți. Prin organizarea de activități minim de două ori pe săptămână cu 3 grupe de copii 5-6 ani, 7-10 ani, 11-14 ani și o dată pe săptămână cu părinți individual. Activitățile vor fi derulate de o învățătoare și un formator în dezvoltarea abilităților, respectiv voluntari.

Cum veți evalua impactul proiectului? 

Va fi evaluat nivelul de educație inițial al fiecărui participant la proiect în momentul înscrierii acestuia în urma căreia se va întocmi un plan educațional personal pentru fiecare beneficiar care va fi monitorizat bisăptămânal prin evaluarea cunoștințelor, dar și a proiectelor realizate prin metoda learning by doing și consemnarea observațiilor asupra dezvoltării abilităților și competențelor sociale. La finalul proiectului se va realiza o evaluare a nivelului de educație a beneficiarilor și se va studia gradul de creștere al accesului la educație și al nivelului de educație al beneficiarilor proiectului.

Cum veţi folosi sumele strânse prin cadrul programului Cercul de donatori Mureș?

Suma strânsă va fi folosită timp de 6 luni pentru plata cu ora a 2 specialiști în educație remedială și dezvoltarea abilităților (24000 lei), chirie spațiu și utilități (1200 lei), masă caldă 6720 lei)

Ambasador: Szász Attila

 


doresc sa plătesc lunar această suma timp de 12 luni

Veți fi transferați către serviciul securizat EuPlatesc!