ROHU

A romániai közösségi alapítványok működési alapelvei
 

Vezetőség és adminisztráció
 

 • Egy közösségi alapítvány (KA) - a törvény értelmében - olyan alapítvány, melynek rendeltetése egy földrajzilag jól meghatározott térség, helység fejlesztése, főként a filantrópia gyakorlása által és olyan pénzügyi támogatások biztosítása révén, melyek független, közösségi kezdeményezéseket segítenek a megvalósulásban.
 • Bármely egyén, szervezet, intézmény, társaság vagy politikai párt közvetlen vagy közvetett ellenőrzésétől független és ezen kívül áll.
 • Igazgatótanács vezeti, melynek önkéntes tagjai (nem fizetettek) az illető földrajzi zónának lakosai, így a vezetőség is  tükrözi az illető helyi közösség sajátosságait.
 • Fejlesztési stratégiát dolgoz ki és ellenőriz hosszú távon, éves működési tervet állít elő és olyan pénzügyi taktikával dolgozik, melynek célja az alapítvány életképességének fenntartása.
 • Pénzügyi műveleteinek felügyeletét az igazgatótanács végzi;  politikája világos és átlátható, nem csak pénzügyi téren, hanem az adományok elfogadását, az alapok és befektetések kezelését, támogatások juttatását, etikáját  és tevékenységeit illetően is.
 • Megfelelő rendszereket biztosít az összes pénzügyi művelet nyilvántartásához, a törvényes követelményeknek való megfelelés érdekében, valamint annak érdekében, hogy az adományozók megérthessék hogyan használták hozzájárulásukat és a közönséghez is kellőképpen eljusson az információ. Évi gyakorisággal független pénzügyi ellenőrzést szervez.
 •  Évi jelentést tesz közzé, amely összefoglalja az alapítvány tevékenységét, az ajánlott támogatásokat és pénzügyi helyzetét, pontosítja a főbb bevételeket és kiadásokat, információkat nyújt az állandó alap értékéről és a még nem használt alapok betervezéséről.
 • Az alapítvány a szervezeti fejlesztésre fekteti a hangsúlyt, átláthatóan leszögezi a fejlesztési területeket és az évi tervben meghatározott célok elérésére koncentrál.
 • Az alapítvány folyamatosan tartja a kapcsolatot más közösségi alapítványokkal, információk megosztása és évi rendezvényeken való részvétel révén, on-line kommunikáció és egyéb, más közösségi alapítványokkal közös tevékenység által.

Támogatások nyújtása és közösségi leadership

 • Egy közösségi alapítvány képes azonosítani a helyi közösség társadalmi problémáit, szükségleteit és lehetőségeit, így fejtve ki tartós pozitív hatását a betöltött szerepei által: támogatások nyújtása és közösségi leadership.
 • Leginkább olyan erőforrásokat használ, amelyek segítenek a közösségi szellem tevékenykedésében és a közösség különböző területeinek innoválásában, olyan adományok, ösztöndíjak, és más pénzügyi  támogatások felajánlása által, melyek független fejlesztési kezdeményezéseket segítenek a megvalósulásban.
 • Bátorítja a helyi közösség részvételét a fejlesztésekben, megoldások keresésében, bevonva a lakosokat a szükségletek azonosításába, programok megtervezésébe, finanszírozási döntésekbe, programok kiértékelésébe és pénzalapok megszerzésébe.
 • Kiterjeszti a részvételt a lakosokra is, finanszírozások felajánlása és a közösségi leadership kezdeményezések serkentése által, melyek kizárt társadalmi rétegeket is bevonnak és a közösség több tagjának is felkeltik érdeklődését, mozgósítják őket.
 • Támogatásokkal és közösségi leadership kezdeményezésekkel együttműködést, kommunikációt, tanulást, önkéntességet és az erőforrásoknak a közösség érdekeire való fordítását sarkallja.
 • Fejleszti a támogatott helyi szervezetek képességeit, segítve őket abban, hogy hatékonyabbak és jobban felszereltek legyenek, így jobban megfelelve a közösség elvárásainak, szükségleteinek, követeléseinek. Az alapítvány fejlesztések kivitelezésére, tapasztalatszerzésre és az erőforrásoknak, a szakértelemnek a  közösség javára való fordítására pénzügyi támogatásokat nyújt.
 • Közzé teszi a döntéshozások kritériumait, valamint a finanszírozási lehetőségeket a lehetséges kedvezményezettek körében.
 • Segítséget nyújt a finanszírozás lehetséges kedvezményezettjeinek a finanszírozások és pénzügyi politikák megértésében és abban, hogy hatékonyan tervezzék meg és kommunikálják projektjeiket és fejlesztési terveiket.
 • Vállal minden szükséges utánajárást annak érdekében, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy a támogatások a leszögezett cél elérése érdekében vannak felhasználva.
 • Folyamatosan kiértékeli a finanszírozás által kifejtett hatást és a közösségben elindított független kezdeményezéseket. Bátorítja és támogatja a finanszírozás kedvezményezettjeit a finanszírozás által kifejtett hatás kiértékelésében és tájékoztatásában.

Erőforrások mozgósítása és a filantrópia eszméjének népszerűsítése

 • Egy közösségi alapítvány jól szemlélteti a filantrópia terjesztésének érdekében tett lépéseket. Bátorítja az adományozók részvételét a helyi közösség szerkezetének és szükségleteinek megértésében. Emellett segít nekik abban, hogy kitűzzék és elérjék filantropikus céljaikat, összekapcsolva saját érdekeiket a a közösség és a szervezetek szükségleteivel, valamint abban is, hogy innovációs és felelősségteljes módszereket találjanak befektetésük hosszú távon kifejtett hatásának érdekében.Az adományozók és az önkéntesek részvételének biztatása érdekében rugalmas rendszert kínál, így éri el, hogy a közösség minél nagyobb része hozzájáruljon. Másrészt pedig, az egyéni adományozóknak személyre szabott szolgáltatásokat biztosít, tiszteletben tartva szükségleteiket és jótékonysági érdekeiket. Továbbá, egyaránt támogatja úgy az állandó pénzalapokhoz, mint az átruházandó pénzalapokhoz való hozzájárulást.
 • Az adománygyűjtő tevékenységeit az adományozókkal való folyamatos kommunikációra és tárgyalásokra alapozza, így biztosítja megbízhatóságát és átláthatóságát.
 • A helyi megoldások támogatásának szenteli magát, helyi szinten összegyűjtött erőforrások révén, mivel leginkább a helyi adományozók részvételére koncentrál.
 • Állandó és aktív pénzalap létrehozásával foglalkozik, fokozatosan és bátorítja az ehhez való részleges vagy teljes hozzájárulást.
 • Segít a közönségnek megérteni a filantrópiával kapcsolatos folyamatokat, mivel ezekkel kapcsolatos információkat ajánl a lehetséges adományozóknak és új működési rendszereket alkot az adományozók bevonása és lekötelezése érdekében.
 • Bátorítja az adományozókat, azokat a személyeket, akik részt vesznek a pénzalap gyűjtésében vagy más fajta támogatások szerzésében, hogy további erőforrásokkal járuljanak hozzá a fejlesztésekhez és hogy a köz javára fordítsák az erőforrásaikat egy jelentősebb hatás elérése érdekében.