ROHU
CARDUL COMUNITAR
Programul Card Comunitar (în continuare Programul) este un mecanism de strângere de fonduri şi de sprijin al comunităţii unic și inovator,