ROHU

Standarde pentru fundatiile comunitare din România

Sisteme de conducere si administrare

 • O fundatie comunitară (FC) este constituită legal ca si fundatie cu misiunea de a sprijini dezvoltarea unei arii geografice bine definite, in mod prioritar prin cultivarea filantropiei si acordarea de sprijin financiar pentru initiative comunitare independente. 
 • Este independenta si în afara controlului direct sau indirect al oricarui individ, organizatie, institutie, companie sau partid politic. 
 • Este condusa de un comitet format din voluntari (neplatiti), majoritatea dintre acestia rezidenti în zona geografica deservita si reflecta diversitatea comunitatii. 
 • Elaboreaza si revizuieste o strategie de dezvoltare pe termen lung, un plan operational anual, si are o strategie financiara care vizeaza durabilitatea organizatiei. 
 • Are politici clare si transparente cu privire la supravegherea operatiunilor financiare de catre comitetul de conducere, inclusiv acceptarea donatiilor, gestionarea fondurilor si investitiilor, acordarea de granturi, etica si transparenta activitatilor fundatiei comunitare. 
 • Asigura sisteme potrivite pentru o evidenta exacta a tuturor operatiunilor financiare pentru a îndeplini cerintele legale, nevoile donatorilor de a întelege cum au fost folosite contributiile lor si nevoile publicului de a fi informat. Realizeaza anual un control financiar independent. 
 • Publica un raport anual ce contine informatii despre operatiunile sale, granturi oferite si situatia financiara, specificând ariile majore de venituri si cheltuieli, precum si informatii despre valoarea fondurilor permanente si alocarea fondurilor nefolosite. 
 • Fundatia investeste in invatarea si dezvoltarea organizationala, cu un proces clar de stabilire a ariilor de dezvoltare si o practica demostrata de atingere a obiectivelor din planul anual. 
 • Fundatia este in contact permanent cu agenda miscarii de fundatii comunitare, prin oferirea de informatii si participarea activa la evenimentele anuale, dialogul on-line si alte actiuni comune ale fundatiilor comunitare. 

Acordare de finantari si leadership comunitar

 • O fundatie comunitara demonstreaza o întelegere larga a problemelor sociale, a nevoilor si a oportunitatilor locale, urmarind sa creeze un impact pozitiv si de durata prin rolurile pe care le îndeplineste: acordarea de finantari si leadership comunitar. 
 • Utilizeaza majoritatea resurselor generate pentru a activa spiritul comunitar si inovatia în sectoare variate ale comunitatii prin oferirea de granturi, burse si alte forme de suport financiar unor initiative independente de dezvoltare. 
 • Stimuleaza cunosterea si participarea comunitatii locale în conturarea solutiilor pentru dezvoltare, prin implicarea locuitorilor în analiza nevoilor, planificarea programelor, deciziile de finantare, evaluarea programelor si atragerea de fonduri. 
 • Extinde participarea cetatenilor prin acordarea de finantari si stimularea initiativelor de leadership comunitar care includ în mod proactiv grupuri excluse social si care atrag si implica un numar mare din membrii comunitatii. 
 • Stimuleaza prin granturi si initiative de leadership comunitar parteneriatele, dialogul, învatarea, participarea pe baza de voluntariat si punerea în comun a resurselor. 
 • Dezvolta capacitatile organizatiilor locale finantate, sustinându-le sa devina mai eficiente, eficace si mai bine echipate pentru a raspunde provocarilor din comunitate prin acordarea de sprijin financiar pentru dezvoltare, învatare si punerea în comun a resurselor si expertizei aditionale. 
 • Face publice criteriile de luare a deciziilor si comunica oportunitatile de finantare în interiorul grupurilor de potentiali beneficiari. 
 • Ofera suport potentialilor beneficiari ai finantarii pentru a întelege politicile si procesele de acordare de finantari si pentru a-si planifica si comunica în mod eficient propriile proiecte si idei de dezvoltare. 
 • Intreprinde toate demersurile necesare pentru a se asigura ca finantarile sunt folosite pentru scopul definit si contractat. 
 • Evalueaza în mod constant impactul finantarilor si initativelor proprii in comunitate. Încurajeaza si sustine practicile de evaluare si documentare a impactului la nivelul beneficiarilor finantarii. 

Mobilizare de resurse si dezvoltarea filantropiei

 • O fundatie comunitara ilustreaza bunele practici în serviciile de dezvoltare a filantropiei, încurajând implicarea donatorilor în procesul de întelegere a nevoilor comunitatii si a contextului local, ajutându-i sa-si formuleze si sa atinga obiectivele filantropice, îmbinând interesele lor cu nevoile comunitatii si ale organizatiilor si identificând modalitati inovatoare si responsabile de a da investitiei lor un impact de durata. 
 • Ofera mecanisme flexibile pentru implicarea donatorilor si voluntarilor, permitând unei mari parti a comunitatii sa contribuie, iar pe de alta parte oferind servicii personalizate donatorilor individuali, respectând nevoile lor si interesele lor caritabile si sprijinind contributia atât la fondurile permanente cât si la fondurile de transfer. 
 • Isi bazeaza activitatile de atragere de fonduri pe comunicarea si negocierea continua cu donatorul, dezvoltând încredere si transparenta în relatia cu cei care contribuie cu resurse. 
 • Se dedica sprijinirii solutiilor locale cu resurse strânse pe plan local, fiind orientata în mod special pe implicarea donatorilor locali. 
 • Se dedica dezvoltarii treptate a unor fonduri si active permanente si încurajeaza contributiile partiale si integrale la fondurile permanente. 
 • Ajuta publicul sa înteleaga procesele filantropice prin oferirea de informatii despre aceste procese potentialilor donatori si crearea de noi mecanisme pentru implicarea si angajamentul donatorilor. 
 • Incurajeaza donatorii, persoanele implicate in atragerea de fonduri si in alte forme de sprijin sa contribuie cu resurse suplimentare si sa puna în comun resurse, pentru un impact social crescut.

 

Daca doriti sa aflati mai multe despre principiile si standardele de functionare, accesati brosura de principii si standarde.